Den internationella reumatiker dagen – Reumatikerföreningen Västervik

Den internationella reumatiker dagen

Den 12 oktober på de internationella reumatiker dagen, bjöd Kalmar läns reumatiker distrikt, med Västerviks reumatikerförening som värd ,in allmänheten till en föreläsning om artros. Denna hölls i Marieborgskyrkan.

Föredragshållare var ortoped läkaren vid Västerviks sjukhus Olivia Holm.

Föredraget rönte ett Stort intresse med drygt 100 åhörare.

Vidare redogjorde Holm för vad man själv kan göra för att lindra smärta och värk samt för protesoperationer, när detta blir nödvändigt. Hon visade även olika proteser. Föredraget gav upphov till många frågor från åhörarna. Artros är en sjukdom som drabbar väldigt många och föredraget gav åhörarna förbättrad kunskap, om hur man själv kan påverkar sin sjukdom.

Vi tackar Olivia Holm för ett mycket värdefullt och intressant föredrag.

Västerviks Reumatikerförening